info@gruppsol.se   46 (0)10-188 20 30  Monday - Friday 8 AM - 5 PM
0
 • Cart

VÅR PROCESS

 1. Personligt möte med kund – analys av fastighet och behovsanalys
  Under detta möte så analyseras huset och förutsättningarna för en solcellsanläggning? 
  – Hur är takets skick? Behövs det en takmålning eller takbyte innan en solcellsanläggning kan sättas upp? 
  – Uppmätning av takyta för solceller
  – Är det mycket skugga? 
  – Hur många amper är elcentralen på? 
  – Presentation av GruppSol och våra olika produkter

  Kund och GruppSol

2. Design av förslag av solcells anläggning
GruppSol nyttjar en dataprogram för projektering av solcellsanläggningar och kan då mata in mått, väderstreck och ev träd på er fastighet och tomt. Sedan bygger vi en model av ert hus där solceller placeras på taket. 
Vi kan genomföra beräkningar om er årliga solelproduktion. 

ANSVAR: GruppSol

3. Framtagning av offert 
Baserat på den input vi fick från vår förstudie och det resultat som dataprogrammet gav så tar vi nu fram en offert.

Offerten kommer beskriva: 
– val av solcellspanel 
– antal solcellspaneler
– vilket montagesystem kommer nyttjas
– val av växelriktare
– ev tillval som batterilagring, solcellscarport mm 
– beskrivning av GruppSol “godkänd solcellsinstallation”
– garantier
– tidsplan
– kostnader
– ev bidrag

ANSVAR: GruppSol

4. Beställning av anläggning 
Kunden signerar offerten och skickar den till GruppSol. 
Kund

5. Föranmälan till nätägare
Nu anmäler vi till nätägaren att kunden skall sätta upp en solcellsanläggning av en viss storlek. Nätägaren godkänner detta. 
GruppSol

6. Ansökan solcellsbidrag till Energimyndigheten
Kund i samråd med GruppSol

7. Eventuell bygglovsansökan till kommunen
Kund i samråd med GruppSol

8. Beställning av material (solcellspaneler, montagematerial, växelriktare, kablar, installatörer, elektriker mm)

Vi lägger nu en beställning mot vårt lager i Kungsbacka för att allt skall finnas på plats när det är dags för installationen. I största möjliga mån gör vi samordnade transporter för att minska miljöpåverkan och kunna ge våra kunder bästa möjliga pris. 

Vi pratar med lokala installationsbolag och elektriker när de har lediga tider att utföra din installation. 

Ansvar: GruppSol

9. Boka installation med kund
I samråd med kunden bokar vi in lämpliga dagar för installationen. 

GruppSol i samråd med kund

10. Installation av solcellsanläggning
GruppSol och dess partners installerar nu solcellsanläggningen. En normal installation sker mellan 2-3 dagar och delas in i följande steg: 
– leverans av material till fastigheten. En eller flera lastpallar levereras till din fastighet. 
– installationsbolaget anländer. Halva första dagen bygger de ställning/ställningar
– installationen påbörjas genom att montagekrokar fästes i taket/takstolar. Mellan krokarna monteras skenor.  Ovanpå skenorna monteras solcellspanelerna
– kablar från solcellspanelerna dras i strängar. Noga med att plus och minus kabeln läggs nära varandra för att eliminera magnetisk strålning EMC 
– kablarna dras ned genom taket till platsen där växelriktaren sitter placerad
– när installationsteamet monterat färdigt solcellspanelerna tar de ned ställningen och städar upp


 

11. Elektriker utför arbete

– elektriker kopplar in kablarna i växelriktaren och kopplar in kablarna i elcentralen. 
– anläggningen funktionstestas
– varningsdekaler sätts upp
– genomgång görs med kunden

12. Färdiganmälan till nätägare
GruppSol

13. Val av elbolag för försäljning av överskottsel
Kund

14. Överlämning av snö och vindlastberäkning, manualer och garantibevis
GruppSol

15. Byte av elmätare
Elnätsägare

16. Uppföljningssamtal efter installation

Kund och GruppSol