info@gruppsol.se   46 (0)10-188 20 30  Monday - Friday 8 AM - 5 PM
0
  • Cart

FERROAMP

Svenska Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Hjärnan i systemet – the EnergyHub – samlar data från övriga komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer

FERROAMP ENERGYHUB VÄGGMONTERAD 7kW och 14kW
Dubbelriktad växelriktare med DC nanogrid-teknik. 

  • En enda växelriktare för PV, lagring och småskalig vindkraft
  • ACE-teknik för fasbalansering
  • Avancerad energimätning och analys
  • Framtidsäker design som möjliggör enkel expansion
  • Använd DC-laster i din byggnad

EnergyHub-systemet erbjuder ett nytt sätt att integrera egenproducerad solel och energilagring i fastigheter med hjälp av smart kraftelektronik och ett lokalt likströmsnät. Den skalbara och modulära uppbyggnaden förändrar sättet vi bygger och anpassar anläggningar.

EnergyHub är omvandlaren och hjärtat i systemet. Den mäter fastighetens elförbrukning och reglerar energiflödet mellan solceller, batterier och fastighetens växelströmsnät. EnergyHub introducerar också en patenterad strömutjämningsteknologi som automatiskt balanserar fastighetens strömmar. Detta gör att huvudsäkringen kan sänkas för en lägre nätavgift.

Likströmsnätet förenklar installationen och ger större flexibilitet och skalbarhet.

EnergyHub fungerar dygnet runt, under hela året och inte bara när solen skiner. På nätter och under vintern används systemet, med eller utan energilager, för att minska energiförbrukning och nätavgifter.

SOLAR STRING OPTIMIZER (SSO)
Solsträngsoptimeraren från ferroamp möjliggör ett nytt flexiblare sätt att planera, installera samt underhålla PV system. Varje optimerare har en inbyggd MPP spårare samt flera säkerhetsfunktioner som tillåter installationer med vilket antal strängar som helst med högsta säkerhet. Detta möjliggör en expandering av systemet i efterhand när behovet ökar. Optimeraren är designad för att samverka med DC nanogrid-arkitekturen för att göra det möjligt att direkt använda solenergin eller att lagra den på DC-sidan för optimal flexibilitet med minsta möjliga förluster.

Snabb installation med mindre kablage
Installationen görs enkelt genom att koppla SSO-enheterna till DC-länken med två ledningar. En hög DC-länkspänning möjliggör tunna ledningar och mycket enklare kabelförvaltning. DC-länken innebär också att färre kablar går från panelerna till omformaren.

Ökad säkerhet
SSO är utrustad med kontrollelektronik som möjliggör fjärrstyrning. Det betyder att DC / DC-omvandlaren kan stängas om EnergyHub skickar ett kommando. SSO har kontinuerlig kommunikation med EnergyHub vilket innebär att SSO stängs av om EnergyHub inte skickar den önskade svarssignalen vid brand eller strömavbrott.

Ökad flexibilitet
Att lägga strängar till en befintlig installation är lätt eftersom spänningen från varje SSO är identisk och den nya strängen är ansluten till likströmslänken istället för en separat kabeldragning till växelriktaren.

Hög effektivitet
SSO kan hantera strängspänningar upp till 990 V DC och har en verkningsgrad på över 99%. En hög DC-länkspänning möjliggör tunna ledningar och mycket enklare kabelförvaltning. DC-länken innebär också att färre kablar går från panelerna till växelriktaren.

Ferroamp batterilager

FERROAMP BATTERILAGER
Integrerad energilagring är mycket mer än bara ett batteri. Investeringen i en solkraftanläggning är en långsiktig investering och energilagret bör användas för att maximera utnyttjandet av den egenframställda energin.

Energilagringen består av många enskilda kraftfulla litiumjonceller kopplade i serie för att bilda en kraftfull lagringsenhet. Den kan fyllas med egen energi från solceller eller från nätet via EnergyHub’s dubbelriktade inverterare när priset är gynnsamt. I stället för att bara använda solkraft (SSO) först efter solnedgången kan EnergyHub programmeras för att använda den lagrade energin när den är mest fördelaktig beroende på anläggningens energibehov, energikostnad och väderprognos. Det här gör det till en smart integrerad energilagring designad för framtiden.

Vi erbjuder kostnadsfri förstudie samt offert för dig som funderar på att investera i solceller.

GruppSol är annorlunda – vi erbjuder lokala gruppköp utan några mellanhänder. Vi kravställer egna prisbelönta produkter för nordiskt klimat med bästa design, hållfasthet och garantier.

Features