GruppSol har bytt namn till raymond.

FERROAMP

Svenska Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Hjärnan i systemet – the EnergyHub – samlar data från övriga komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer

Omvandling och optimering
Ferroamps produkt EnergyHub finns i två varianter; EnergyHub Wall, en vägghängd produkt från 14kW till 28kW, samt EnergyHub XL med 21kW och 28kW moduler, vilka monteras i rackskåp.

Hur stor din solelsinstallation och energilagring är avgör vilken variant av EnergyHub du har behov av. Med en större installation behövs mer växelriktarkapacitet. Detta är självklart utbyggbart över tid. EnergyHub-Systemet är helt skalbart. Vill du ha fler växelriktare eller om anläggningen är större än 28kW så placeras dessa i ett rackskåp. Två rackskåp kan även kopplas ihop i en större installation, vilket passar exempelvis flerfamiljshus, kommersiella fastigheter och industrier.

Mätbart så klart
EnergyHub kan även användas för sig själv som en mätare. Sekundsupplösning på mätningar av energiproduktion och konsumtion möjliggör en ny nivå av övervakning av energitjänster och effektivitetsverktyg. För att få hårdvaran att fungera på ett optimalt sätt så vill man kunna välja när man får solenergi, om man ska spara i batteriet, skicka ut det på elnätet eller använda i huset. Allt detta är möjligt med EnergyHub. Detta hanteras i mjukvaran, EnergyCloud.

SOLAR STRING OPTIMIZER (SSO)
Solsträngsoptimeraren från ferroamp möjliggör ett nytt flexiblare sätt att planera, installera samt underhålla PV system. Varje optimerare har en inbyggd MPP spårare samt flera säkerhetsfunktioner som tillåter installationer med vilket antal strängar som helst med högsta säkerhet. Detta möjliggör en expandering av systemet i efterhand när behovet ökar. Optimeraren är designad för att samverka med DC nanogrid-arkitekturen för att göra det möjligt att direkt använda solenergin eller att lagra den på DC-sidan för optimal flexibilitet med minsta möjliga förluster.

Snabb installation med mindre kablage
Installationen görs enkelt genom att koppla SSO-enheterna till DC-länken med två ledningar. En hög DC-länkspänning möjliggör tunna ledningar och mycket enklare kabelförvaltning. DC-länken innebär också att färre kablar går från panelerna till omformaren.

Ökad säkerhet
SSO är utrustad med kontrollelektronik som möjliggör fjärrstyrning. Det betyder att DC / DC-omvandlaren kan stängas om EnergyHub skickar ett kommando. SSO har kontinuerlig kommunikation med EnergyHub vilket innebär att SSO stängs av om EnergyHub inte skickar den önskade svarssignalen vid brand eller strömavbrott.

Ökad flexibilitet
Att lägga strängar till en befintlig installation är lätt eftersom spänningen från varje SSO är identisk och den nya strängen är ansluten till likströmslänken istället för en separat kabeldragning till växelriktaren.

Hög effektivitet
SSO kan hantera strängspänningar upp till 990 V DC och har en verkningsgrad på över 99%. En hög DC-länkspänning möjliggör tunna ledningar och mycket enklare kabelförvaltning. DC-länken innebär också att färre kablar går från panelerna till växelriktaren.

Fasbalansering
Ferroamps patenterade fasbalanseringsteknik är en unik funktion i vårt system som möjliggör en mer effektiv användning av en fastighets elnätanslutning. Fokus ligger på att skydda och maximera användningen av huvudsäkringen och därmed minska nätavgiften. Dessutom utjämnas fastighetens obalans mellan faserna om elnätet är svagt.

EnergyHub överför energi mellan fasledarna för att öka utrymmet mellan huvudsäkring och laster i fastigheten. Detta utrymme kan antingen användas för att minska huvudsäkringen eller för att öka belastningen, till exempel för effektivare och snabbare elbilsladdning.

För kommersiella fastigheter kan det handla om att exempelvis sänka huvudsäkringen från 80A till 63 eller 50A och då är den ekonomiska vinsten stor. Fasbalansering är ett bättre och prisvärdare alternativ till att byta serviskablar eller att säkra upp fastigheten.

 

Enkel installation. Sänkta kostnader
EnergyHub behöver inte någon information om vilka belastningar som finns i installationen, varför den är fullständigt transparent för befintliga laster. Som ett resultat är installationen mycket enkel eftersom den befintliga installationen inte behöver ändras. EnergyHub installeras enkelt som en ny trefasanordning.

Vid säkringstariff baseras elnätsavgiften på huvudsäkringens storlek, vilket är det som begränsar den effekt som kan tas ut från varje fasledare. Med hjälp av fasbalansering minskar belastningen på huvudsäkringen och därmed kan kostnaden sänkas. Alternativt kan belastningen öka och till exempel ge mer effekt på en fas vilket möjliggör snabbare elbilsladdning.

POWERSHARE

Starkare tillsammans
Genom att koppla samman flera EnergyHub-system kan flera fastigheter på ett
kostnadseffektivt sätt dela energi- och effektresurser i ett lokalt likströmsnät.

Tillsammans kan man utnyttja de bästa soltaken och dela på energin. Det gör att byggnader som egentligen inte har förutsättningar för att producera solenergi också kan inkluderas. Solenergin kan användas kollektivt av alla i föreningen.

Ni får fullkomlig kontroll på de anslutna byggnadernas effektuttag, vilket öppnar upp för nya affärsmodeller med effektiviseringstjänster och energihandel. Fler bostadsrättsföreningar får möjlighet att investera i solceller, helt enkelt.

Med PowerShare ökar egenanvändningen av producerad energi, samtidigt som att nyttan med ett energilager fördelas mellan flera byggnader.

PowerShare har bland annat mottagit priserna E-prize 2018 samt The Smarter E award 2018 för sin innovation.

Ferroamp batterilager

FERROAMP BATTERILAGER
Integrerad energilagring är mycket mer än bara ett batteri. Investeringen i en solkraftanläggning är en långsiktig investering och energilagret bör användas för att maximera utnyttjandet av den egenframställda energin.

Energilagringen består av många enskilda kraftfulla litiumjonceller kopplade i serie för att bilda en kraftfull lagringsenhet. Den kan fyllas med egen energi från solceller eller från nätet via EnergyHub’s dubbelriktade inverterare när priset är gynnsamt. I stället för att bara använda solkraft (SSO) först efter solnedgången kan EnergyHub programmeras för att använda den lagrade energin när den är mest fördelaktig beroende på anläggningens energibehov, energikostnad och väderprognos. Det här gör det till en smart integrerad energilagring designad för framtiden.

Vi erbjuder kostnadsfri förstudie samt offert för dig som funderar på att investera i solceller.

GruppSol är annorlunda – vi erbjuder lokala gruppköp utan några mellanhänder. Vi kravställer egna prisbelönta produkter för nordiskt klimat med bästa design, hållfasthet och garantier.

Features