GruppSol har bytt namn till raymond.

FRAMTIDSSÄKRA PRODUKTER

SOM GÖR DIN INVESTERING LÅNGSIKTIG

SVERIGEPANELEN® är vårt egna varumärke och utvecklad för nordiskt klimat och har bästa hållfasthet för att klara av de snö- och vindlaster vi har i vårt land. 

FÖR DIG SOM PRIORITERAR DESIGN
Våra design panel SVERIGEPANELEN SUPERBLACK är den första helsvarta panelen helt utan synliga busbars och smälter väl in på svarta tak. 

SVERIGEPANELEN TEGEL är en tegelfärgad röd panel som smälter in på tegelfärgade tak. Många områden är idag k-märkte vilket förbjuder svarta solcellspaneler på röda tegeltak. Med denna röda solcellspanel kan även dessa tak producera solel. 

SVERIGEPANELEN SUPERPOWER är våra halfcut baserade högeffektpaneler som ger högst antal watt per panel. Dessa är också mycket prisvärda eftersom du får in mera WATT på färre antalet paneler vilket minskar installationskostnaden. 

SVERIGEPANELEN SUPERBLACK SUPERGLASS är vår egenutvecklade dubbelglaspanel som har 30 års garanti och är den starkaste panelen på marknaden med en brottgräns på 925 kg. Panelen har brandklass A och klarar 1000 grader. Som alla våra SUPERBLACK paneler är den helsvart helt utan några synliga busbars. 

Samtliga av våra solcellspaneler är tillverkade av de ledande solcellsfabriker i världen. Det som avgör vem vi arbetar med är kvalitet på deras produkter, garantier, prestanda och att produkterna ger minimal med miljöpåverkan.

SMART SOLAR ROOF® sätter en ny standard för byggnadsintegrerade solcellstak avseende design, watt/m2, hållfasthet, minimal miljöpåverkan och hög brandsäkerhet. SMART SOLAR ROOF:s patenterade kylsystem och montagesystem kan öka solelproduktionen med upp till 20%. Byggnadsintegrerade solceller ersätter takbeläggningen av betongpannor, tegelpannor, plåttak eller papptak. 

FÖR VEM?
SMART SOLAR ROOF är lämpligt för de som:
– kommer att byta sitt tak
– bygger ett nytt hus
– för de som vill installera solceller med bäst design & estetik

SOLCELLSCARPORT & SOLCELLSTERASS har GruppSol utvecklat i samarbete med NP Nilssons Trävaru AB, som är en del av Woody Bygghandel. Solcells-carporten är i svensk limträ och finns för en eller två bilar och kan beställas omålad eller målad i valfri färg. Samma konstruktion kan också nyttjas till solcellsterass. De solcellspaneler som nyttjas är SVERIGEPANELEN SUPERGLASS som finns i en helsvart/SUPERBLACK 300W och som transparent version med 210W som släpper igenom ljus.

Vi erbjuder även storskaliga lösningar i stål, aluminium och limträ för företag och publika parkeringar.

VÄXELRIKTARE, ENERGYHUB och BATTERILAGER

En växelriktare omvandlar likströmmen från solcellspanelerna till växelström som används i fastigheten. Ett batterilager nyttjas för att driva fastigheten på solel när inte solen lyser eller för att minska effekttoppar. GruppSol marknadsför de bästa växelriktarna och batterilagren från leverantörer som Ferroamp, SolaX, Nilar och Fronius.

Regeringen har infört ansökningsstopp för solcellsstödet from 8 juli 2020.
Vi genomför kostnadfri förstudie och offert samt hjälper Dig med ansökan!

GruppSol är annorlunda – vi erbjuder lokala gruppköp utan några mellanhänder. Vi kravställer egna prisbelönta produkter för nordiskt klimat med bästa design, hållfasthet och garantier.

Features