Den 12e mars Stockholm (Scandic Täby) arrangerar GruppSol ett nytt seminarium.
Tid kl 19.00-21.00
Plats: Scandic Täby

Under denna informationskväll med temat “Solceller och elbilar” kommer du få en bra genomgång av hur du kan installera solceller på din fastighet men även ha möjlighet att köra en elbil på egenproducerad solel. 

AGENDA
– Stora miljöproblem – dags att agera och ta ansvar! 
– Om GruppSol – vad gör oss unika och mycket konkurrenskraftiga och till snabbast växande solcellsbolag i Sverige?
– Varför solceller? 
– Hur fungerar en solcellsanläggning? 
– Vad finns det för typer av solceller? 
– Vad finns det för solceller och vilka erbjuder GruppSol?
– Vad finns det för växelriktare och vilka erbjuder GruppSol?
– Hur installeras solceller och på vilka tak passar dem? 
– GruppSols lokala samarbetspartners
– Hur dimensionerar jag min anläggning? Vill du ha en mindre anläggning eller täcka hela din fastighets elförbrukning och din elbil?  
– Vilken avkastning kan jag få på min investering? 
– GruppSols process – från hembesök/förstudie till driftsättning av anläggning
– Status med solcellsprojekt i Stockholm. 
– Mycket fusk i solcellsbranschen (ca 95% av alla installationer är felaktiga – risk för brand på taket!) – checklista detta skall du tänka på!

ANMÄLAN TILL SEMINARIUM I STOCKHOLM (SCANDIC TÄBY)

Leave a Reply

Your email address will not be published.