Under denna informationskväll med temat “100% solel till din elbil och fastighet” kommer du få en bra genomgång av hur du kan installera solceller på din fastighet men även ha möjlighet att köra en elbil på egenproducerad solel.

AGENDA


TID:25 november kl 19.00-21.00
PLATS: Solhöjdsgatan 16, 42676 Västra Frölunda

Vi kravställer egna produkter för nordiskt klimat med bästa design, hållfasthet och garantier.

Tillsammans gör vi bra miljöinvesteringar som kan ge dig en årlig avkastning på 7-15%. Samtidigt ökar värdet på ditt hus med i snitt 14% vid en solcellsinstallation, enligt en undersökning gjord av SLU.

GruppSol erbjuder helhetslösningar för villor, bostadsrättsföreningar och företag. Vi genomför alltid en förstudie på plats och följer Länsförsäkringars checklista (Faktablad 27) för godkänd solcellsinstallation

LÄNK FÖR ANMÄLAN:

https://www.eventbrite.se/e/205004793857