solar region skåne

Den ideella föreningen Solar Region Skåne bildades 2007 som ett samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds tekniska högskola. GruppSol med VD Daniel Magnergård är invald som Suppleant i styrelsen kommande verksamhetsår 2020-2021.

Solar Region Skåne är en ideell förening som bildades 2007. Föreningens syfte är att främja ökad användning av solenergi i Skåne genom utbildningar, seminarier, mässor och andra evenemang med syfte att sprida kunskap om solenergi.

Daniel Magnergård säger att Solar Region Skåne är en mycket professionell förening som hjälper till att öka kompetensen inom solel. GruppSol har blivit tillfrågade eftersom bolaget är med och leder utvecklingen med en rad egenutvecklade produkter i teknikens framkant. 

Länk till SOLAR REGION SKÅNE hemsida
https://solarregion.se/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.