När Svensk Solenergi prisade branschens mest spektakulära projekt så stod Villazero, med solcellstak från GruppSol, som slutlig vinnare i kategorin Årets Anläggning. Ett utvecklingsprojekt som med visionen om ett koldioxidneutralt småhus visar vägen för framtidens bostadsbyggande. ”Vi hoppas detta kan inspirera och bana väg mot en ny standard för framtidens hustak”, säger Daniel Magnergård, vd på GruppSol.

GruppSol har sedan starten 2018 utvecklat och lanserat flertalet solcells-lösningar för den nordiska marknaden i sin strävan och vision mot en fossilfri värld. En av dessa är det patenterade solcellstaket Smart Solar Roof som prisats både lokalt och internationellt för sin smakfulla design, låga miljöpåverkan och effektiva produktion av solenergi. Nu har ännu en prestigefylld utmärkelse mottagits då Villazero med Smart Solar Roof tog hem Årets Anläggning i Solenergipriset. Ett projekt initierat av Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter samt Structor Byggteknik Dalarna där GruppSol ansvarat för husets kompletta solcellslösning och förnyelsebara energisystem – från förstudie till färdig implementation.

Villazero är rakt igenom ett samverkansprojekt där ambitionen om att tillsammans bygga för en mer hållbar framtid har varit genomgående från idé till första och sista spadtag. En lärorik resa, menar Gunnar Jönsson, vd på Fiskarhedenvillan.

Priset har delats ut av Svensk Solenergi sedan 2004 med syfte att inspirera och sprida kunskap om innovativa idéer som driver utvecklingen av solenergi framåt

Juryns motivering: Årets anläggning, VillaZero – Fiskarhedenvillan.

Solcellsanläggningen var ett integrerat solcellstak Smart Solar Roof, utvecklat av Gruppsol
Med smakfull design och god lönsamhet för solcellsanläggningen tar oss Fiskarhedenvillan in i framtiden med ansvar för hållbarhet. Ambitionen att påverka byggbranschen genom att erbjuda miljövänliga och koldioxidneutrala småhus med solceller som en viktig ingrediens, samtidigt som projektet visar på ett gott systemtänk, tilltalar juryn. Förhoppningen är att VillaZero kan vara ett steg mot och inspirera småhusmarknaden till att standardisera solcellsanläggningar. Genusperspektivet i installationsteamet hoppas juryn ska inspirera fler kvinnor att arbeta med solenergi. För solelens utveckling är småhusmarknaden viktig, både vad gäller den allmänna opinionsbildningen och tillgängligheten av tekniken. Solcellsanläggningar ökar också intresset för energianvändning i allmänhet och energieffektivisering i synnerhet.

GruppSol AB grundades 2018 av entreprenörerna och ingenjörerna Mattias Hansson, Daniel Magnergård och Anders Eriksson. GruppSol AB utvecklar och säljer innovativa produkter inom solenergi för nordiskt klimat med fokus på prestanda, design, hållfasthet och garantier. GruppSol AB blev vinnare av Red Herring Europé Top 100 år 2020 och Svensk Solenergi Årets Anläggning 2022.

Vår vision är 100% solel till din elbil och fastighet vilket innebär att din solcellsanläggning på årsbasis skall producera lika mycket el som din elbil och fastighet förbrukar. Vi kan nå detta genom att erbjuda marknadens mest effektiva solcellspaneler, solcellstak, solcellscarport, solcellsterrass och solcellsräcken som dessutom är hårt kravställda för att klara det nordiska klimatet.

GruppSol erbjuder helhetslösningar för villor, bostadsrättsföreningar och företag. Samtidigt ökar värdet på ditt hus med i snitt 14% vid en solcellsinstallation, enligt en undersökning gjord av Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi genomför en förstudie på plats och följer Länsförsäkringars checklista (Faktablad 27) för godkänd solcellsinstallation som genomförs av egna installationsteam och partners.

PRESSKONTAKT
Maria Thylén
0722–121257
maria.thylen@gruppsol.se

Samarbetet har hyllats i nyhetstidningen energi.se, hallbartbyggande.se och solenerginyheter.se,
Klicka på respektive länk för att läsa hela artikeln.