GruppSol har bytt namn till raymond.

FAQ

Varför namnet GruppSol? 
I företaget GruppSol nyttjar vi kraften med en grupp/kollektivt som nyttjas när vi gör större beställningar. Vid stora beställningar kan vi beställa direkt från tillverkare och därav få ned priserna. För att ytterligare få ned kostnaderna så beställer vi fyllda containers och med effektiv logistik hantering kan vi därav nå marknadens mest konkurrenskraftiga priser. GruppSol låter alltid våra kunder och medlemmar vara delaktiga i de beslut som fattas. Vilka produkter skall vi ha i vårt sortiment detta bestäms i de omröstningar som vi har på vår Facebook sida https://www.facebook.com/groups/gruppsol/. Den logotype som GruppSol har idag har också kommit fram genom omröstningar. Längre fram kommer GruppSol även gå ut publikt i en crowdfunding finansieringsrunda. Då kan du också vara med som delägare i vårt företag!  

Varför CanadianSolar?
Världens näst största tillverkare av solcellpaneler. Vi rankar dem som nummer 1 när man analyserar innovationen i deras produkter i kombination med konkurrenskraftiga priser. Stabilt företag med gott rykte och mycket goda omdömen. CanadianSolar ville satsa på den Svenska marknaden tillsammans med oss. Ta gärna del av CanadianSolar goda betyg i USA (4.8 på en 5 gradig skala): https://www.solarreviews.com/manufacturers/canadian-solar/

Varför polypaneler?
UPPDATERA Svar: Polypaneler kommer att lanseras i början av 2019 och kommer att vara minst lika konkurrenskraftiga som våra monoblackpanelerna. Vi siktar på att dessa paneler kommer ha det lägsta priset/watt på marknaden.

Varför glas/glas paneler?
Svar: SVERIGEPANELEN SUPERBLACK SUPERGLASS är GruppSols bästa solcellspanel med 30års produkt garanti. 

Varför Fronius växelriktare?
Vi tycker att Fronius är den mest prisvärda växelriktaren på marknaden med mycket hög kvalité. Med utgångsläget att man har ett okomplicerat tak utan flera olika vädersträck, lutningar och skuggproblematik är detta en mycket bra växelriktare.
Vid mycket skugga kompletteras den med TIGO optimerare.

Varför SolarEdge växelriktare?
SolarEdge är ett företag från Israel som har växelriktare som fungerar tillsammans med deras optimerare. Produkterna fungerar mycket bra om du har skugga tak eller tak som finns i flera väderstreck.

Varför Ferroamp?
Ferroamp är ett innovativt Svenskt företag som utvecklat helt unika växelriktare som möjliggör byggande av ett likströmsnät på din fastighet. Både dina solcellspaneler, din elbil och ditt framtida hembatteri nyttjar alla likström vilket innebär att mindre förluster uppstår. Vid mycket skugga kompletteras den med TIGO optimerare.

Varför Tigo? 
Tigo tillverkar optimerare som kan nyttjas både på samtliga paneler eller enskilda paneler. Detta innebär att det är möjligt att enbart sätta optimerare runt en skortsten som ger skugga. För SolarEdge måste man sätta optimerare på varje panel vilket inte alltid behövs. Tigo kan också nyttjas mot de flesta växelriktare på marknaden. Växelriktare från tillverkare som Fronius och Ferroamp som GruppSol marknadsför kan komletteras med optimerare från Tigo. 

GruppSols garantier
GruppSols garantier speglar våra tillverkares garantier.
– Canadian Solar erbjuder 25 års effektgaranti och 10 års tillverkargaranti
– Fronius standardgaranti är på 60 månader men genom extra garantipaket utökas till 10 år, 15 år eller 20 år.
– SolarEdge, Ferroamp och Tigos garantier läggs upp när dessa produkter finns i vår butik inom kort. 
När GruppSol ansvarar för installationen med våra partner ingår en funktionsgaranti på 5 år som inkluderar felaktigheter som skett kring installationen.  

Hur fungerar era installationer?
GruppSol har avtal med lokala installationsbolag som har mycket stor erfarenhet av solcellsinstallationer. Samma installationsbolag som nyttjas av Vattenfall, EON mfl. Inledningsvis har GruppSol installationsbolag som täcker av Västra Götaland, Halland, Skåne och Stockholm men detta utökas snabbt för att täcka av hela Sverige inom kort. Om vi inte har installationspartner i ert område kan ni köpa våra prisvärda solceller och växelriktare och nyttja ett lokalt installationsbolag. Om du jobbar för ett installationsbolag och vill ha ett partnerskap med GruppSol skall du kontakta oss!

Vilka montagematerial använder ni?
För GruppSol är det viktigt att ha kända starka varumärken från de ledande tillverkarna. Bland våra montagesystem märks K2 och Schletter.

Gör ni vind- och snölastberäkningar?
Vid order av ett komplett system där solceller, växelriktare och installation ingår så genomförs alltid en snö och vindlastberäkning. Detta kan vara en förutsättning för att ert försäkringsbolag skall ersätta en framtida skada som beror på snö eller vindlast. Det är många återförsäljare som fuskar och inte gör detta. Detta skall du ha som krav när du köper en solcellsanläggning. GruppSol följer Länsförsäkringars anvisningar som finns i deras faktablad: https://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/forebygg-skada-lantbruk/11078-faktablad-solcellsanlaggning.pdf  

Hur gör ni kabeldragning vid installation av en solcellsanläggning
GruppSol följer våra solcellstillverkares anvisningar om att plus- och minuskabel läggs ihop för att minimera induktionsspänningar och risk att växelriktare och solcellspaner går sönder vid åsknedslag. Vid värsta fall kan även brand uppstå vilket innebär att detta är mycket alvarligt om det inte genomförs på korrekt sätt. Detta finns också beskrivit med en bild i Länsförsäkringars föreskrift: https://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/forebygg-skada-lantbruk/11078-faktablad-solcellsanlaggning.pdf 

Varför har ni inte fastprisinstallation?
Vi tycker inte att det är seriöst helt enkelt. Det skulle bara leda till att de enkla installationerna betalar för mycket och de komplexa installationerna betalar för lite. Vi kommer inte att göra affärer med helhetslösningar kring installation utan att ha gjort en förstudie på plats. Takets skick och konstruktion, förutsättningar kring el, mått och lutningar, alla dessa parametrar gör att vi kommer att göra en förstudie på plats varenda gång vi ska offerera installationer. Kostnaden för installationsmaterial skiljer ganska mycket beroende på om du har ett plåttak eller tegel/betong-tak och även höjden på taket spelar in.

Leveranstid?
4-8 veckor. 

Container status
Denna knapp i menyn visar status på de container som vi fyller när köpare lägger order i vår butik. När vi har fyllt containern så skeppas den till vår logistikhub i Sverige och därefter skeppas produkterna ut till våra kunder enligt överenskommelse. 

Vilka väderstreck är det bäst att installera solceller?
Sydläge och ett tak i 45 grader ger bäst effektivitet. Men även öst och västläge fungerar bra (tappar ca 19% jmf mot syd). Om installation sker på både ett öst- och ett väst-tak så kommer din solcellsanläggning ge solel under längre tid på dygnet jmf med enbart sydläge.

Angående betalningar
Betalningsvilkor vid kortbetalning innebär att pengarna reserveras av PayEx i samband med att beställning görs i GruppSols webshop. Vid GruppSols orderläggning hos tillverkare övergår pengarna till GruppSol.  

På vilka platser gör ni era informationskvällar? 
GruppSol arrangerar seminarium under kvartal 1 2019 i Göteborg, Stockholm, Malmö och Sandviken. Vi försöker också spela in seminarium som vi kör och lägga upp dessa på vår Facebook sida. Vårt senaste seminarium kring “Solceller och elbilar” där också Ferroamp, Tesla West Sweden och Teslakalkylen deltog finns på denna länken: 
Om ni vill att vi arrangerar ett seminarium på er ort så kontakta o