Vi ses på eCar Expo i Stockholm 29 april – 1 maj

PATENTSKYDD OCH VARUMÄRKESSKYDD

SVERIGEPANELEN® och SMART SOLAR ROOF® är registrerade varumärken som ägs av GruppSol.
SMART SOLAR ROOF’s unika fläkt och sensorteknik som kyler solcells panelerna och ökar solelproduktionen med upp till 20% är beviljad med patent. SMART SOLAR ROOFs montagesystem som innebär säker och kostnadseffektiv montering samt minimal miljöbelastning är patentskyddad. Montagesystemet är också 100% vattentätt vilket borgar för en lång trygg investering.