GruppSol har bytt namn till raymond.

OM GRUPPSOL

På GruppSol kravställer, kvalitetssäkrar och designar våra ingenjörer och produktutvecklare solcellstak med ledande hållbara produkter i världsklass. Vi producerar och installerar solceller med lägsta möjliga miljöpåverkan och är därmed stolta över att leverera bland marknadens bästa solceller och integrerade solcellstak. Genom våra estetiska och underhållsfria solcellspaneler och solcellstak med lång garanti och hög avkastning får den kräsne kunden just den kvalitet och anpassade design som efterfrågas.

Vår vision är 100% solel till din elbil och fastighet vilket innebär att din solcellsanläggning på årsbasis skall producera lika mycket el som din elbil och fastighet förbrukar. Vi kan nå detta genom att erbjuda marknadens mest effektiva solcellspaneler, solcellstak, solcellscarport, solcellsterrass och solcellsräcken som dessutom är hårt kravställda för att klara det nordiska klimatet.

Bland GruppSols kunder finns idag privatkunder, BRFer, hustillverkare, byggbolag och kommersiella fastighetsägare. Med GruppSol som partner får du en leverantör med egna installationsteam för att uppnå högsta kvalitet.

FÖRVÄRV AV INSTALLATIONSBOLAGET SOLGRUPPEN NORDEN
Solgruppen Norden genomförde GruppSols första solcellsinstallation i december 2018. Därefter har Solgruppen genomfört ca 50% av våra 750st installationer (nov 2021). För att kunna växa med hög kvalite var det viktigt att få in egen installations personal i koncernen. Bolaget drivs som ett eget installationsbolag men är också ute och utbildar projektleder andra installationsföretag.