OM GRUPPSOL

GruppSol AB är ett innovativt företag inom solcellsbranschen som samlar ihop ett stort antal intresserade personer/fastigheter som tillsammans initierar köp av solceller, växelriktare och installationer till kraftigt rabatterade priser. Vår målsättning är alltid att köpa direkt från tillverkare och även lagerföra produkterna vilket ger oss en stor kostnadsfördel mot de återförsäljare som köper via grossister/distributörer. 

Företaget GruppSol har sitt ursprung från Facebook gruppen Kollektiv inköp av solcellsanläggning 2018-2019 som startade upp i juni 2018 och på kort tid blivit en av de största Facebook sidor kring solceller i Sverige. För att kunna möte den stora efterfrågan av solcellsanläggningar och ha möjlighet att kunna köpa produkter direkt från de största tillverkarna kommersialiserades konceptet till ett företag GruppSol AB. 

GruppSols affärside är att via stora kollektiva inköp erbjuda marknaden de mest konkurrenskraftiga priserna på kvalitativa produkter inom solenergi inklusive kompletta installationer över hela Sverige.

 

EGEN INNOVATION OCH PRODUKTUTVECKLING

 

1) SVERIGEPANELEN – UTVECKLAD FÖR NORDISKT KLIMAT

GruppSol kravställer våra solcellspaneler från de ledande solcellstillverkarna i världen. Våra egna solcellspaneler SVERIGEPANELEN(R) kravställs utifrån: 
– nordiskt klimat och att produkterna skall klara de snö och vindlaster som gäller i hela vårt land. Många solcellspaneler som säljs här idag är globala produkter som inte klarar av en snölast från en bra snövinter eller en kraftig höststorm (liknande Gudrun). 

BILDEN VISAR SIMULERAD SNÖLAST MED SANDSÄCKAR. 9100N/m2 (925kg) i brottsgräns klarade vår SUPERGLASS panel vilket är långt över vår den kraftigaste snözonen som har ca 5500Newton/m2. 
– bästa design de flesta solcellspaneler idag har synliga silvriga linjer (busbars) som sammanbinder solcellscellerna. GruppSols SUPERBLACK panel är helsvart helt utan några silvriga streck. GruppSols tegel panel är den första tegelfärgade panelen som passar röda tegeltak. 

– mest WATT/panel. GruppSols SUPERPOWER paneler ger dig som kund en högeffektspanel som ger mest WATT/m2 på marknaden också till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Redan i december 2019 så har våra paneler 

lägst miljöpåverkan. GruppSol har varit noga när vi valt vilka fabriker som tillverkar våra paneler. 100% av den elenergi som nyttjas vid våra fabriker kommer från grön solel. Bilden visar ett fabrikstak där 8000st solceller är installerade vilket motsvarar 50% av fabrikens elförbrukning. dessutom har detta företag en egen solcellspark motsvarande 167 000st solcellspaneler. Fabrikerna har också egna reningsverk där allt vatten återanvänds. 

 

2) SMART SOLAR ROOF – PRISBELÖNT BYGGNADSINTEGRERAT SOLCELLSTAK SOM TÅL ATT JÄMFÖRAS

GruppSol har utvecklat ett unikt helintegrerat solcellstak – SMART SOLAR ROOF som sätter en ny standard avseende design, watt/m2, hållfasthet, minimal miljöpåverkan och hög brandsäkerhet. SMART SOLAR ROOFS solcellspaneler är de starkaste på marknaden och de första som du faktiskt får gå på med bibehållen garanti. SMART SOLAR ROOF:s patenterade kylsystem kan öka solelproduktionen med upp till 20%.

3) SOLCELLSCARPORT OCH SOLCELLSTERASS

GruppSol har utvecklat en solcellscarport i svenskt limträ i samarbete med NP Nilssons Trävaru AB, som är en del av Woody Bygghandel. Solcells carporten finns för en eller två bilar och kan beställas omålad eller målad i valfri färg. Samma konstruktion kan också nyttjas till solcellsterass. Vi erbjuder även storskaliga lösningar i stål, aluminium och limträ för företag och publika parkeringar.

VÅRT TEAM

GruppSol startade upp av de tre erfarna entreprenörerna Mattias Hansson (CIV ING) med bas i Göteborg, Daniel Magnergård (CIV ING) med bas i Stockholm och Anders Eriksson med bas i Sandviken. Bolaget växer snabbt och idag jobbar 23st mycket kompetenta personer för Gruppsols räkning. 

 

KONTAKTA GRUPPSOL

Kontoret öppet: 8.00 – 17.00, måndag – fredag

E-post : info@gruppsol.se

Facebook: Kollektivinköp av solcellsanläggning genom GruppSol. 

ALLMÄN INFORMATION

Kontakta oss via formulär, telefon eller e-post

Kontorstid 08:00-17:00, Måndag-Fredag

Telephone: +46 (0)10-188 20 3046 (0)10-188 20 30 

E-post: info@gruppsol.se

Organisationsnummer: 556648-0124

STOCKHOLM

 

Postadress: Byängsgränd 14, 3tr, Årsta (Årsta Park kontorshotell)

Besöksadress: Byängsgränd 14, 3tr, Årsta 46 (0)10-188 20 30

GÖTEBORG

 

Besöksadress: World Trade Center, Mässans Gata 10


SANDVIKEN

 

Besöksadress: Högbovägen 45, 811 32 Sandviken

 

ÖVRIGA LANDET
GruppSol har även våra solcellskonsulter i Malmö, Västerås och Gävle.

REKRYTERING
GruppSol är inne i ett expansivt skede och söker duktiga medarbetare runt om i landet. Vi söker framförallt personer som vill arbete med försäljning, projektering och elektriker.